Najlepszy Sposób Na Naprawienie Niestandardowych Ikon Na Różnych Paskach Zadań Windows

Spraw, aby Twój komputer działał jak nowy w kilka minut. Kliknij tutaj, aby pobrać.

W tej pomocy określimy niektóre możliwe problemy, które mogą powodować niestandardowe ikony paska zadań systemu Windows 7, oraz wtedy będziemy mieć kilka możliwych poprawek, które możesz spróbować rozwiązać ten problem.Z technicznego punktu widzenia klient może odwrócić ikony w prawo dostarczone przez pasek zadań. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy światowej sławy na głównym pasku zadań lub zaznaczyć i przeciągnąć narzędzie, aby odsłonić listę szybkiego dostępu, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy naszą własną ikonę programu na dole odnoszącą się do listy szybkiego dostępu i wybrać Właściwości, aby otworzyć ikonę aktualizacji listy szybkiego dostępu.

Chodzi o artykuł

Ten artykuł pochodzi z powieści:

You may also like...